The present moment

Sometimes I wonder in thoughts
without noticing the world
around me

Or dreaming away about a future
that might come,
Or not.

And then there are times
when all around me
calls upon my awareness

The sun’s light
through frozen seaweed
awakens me to my life right now.
I hear a plane in the air
someone else’s trip somewhere

Feeling in the same time
the cold and crisp air
filling my lungs

Being perfectly aware of
that now,
I am being alive.

Brunnsviken February 9, 16:01, 2018
Annonser

Fånga dagen på en båt 

En tisdagsmorgon
  bland många andra
 på väg till jobbet

Min blick stannar
  vid Finlandsfärjan i hamnen
Tänk att en dag bara åka med...

Bara boka en resa
  åt mig själv, ett par böcker
En dag för avkoppling,
  lite livsnjuteri

En tisdagsmorgon
  bland många andra
är jag nu på väg

Min blick stannar
  vid Finlandsfärjans
svarta spegelglas
  i vilket livet just nu
Återspeglas

Tänk att jag idag åker med...
DSC_2294
Utkast från en bänk på soldäck

 

I have a dream… (på svenska)

I have a dream…
   sa en gång en känd
   amerikansk politiker i sitt tal

Jag har också en dröm
   om att kunna bidra
   till den värld jag vill leva i

Jag sörjer över brustna relationer
   över tillit som förloras till misstro och hopplöshet
   Och över kärlek som vänds i hat

Någon har dock sagt
   att hat bara är kärlek som gått vilse [1]
Och jag skulle så gärna
   vilja knyta ihop
   trasigt till helt

Jag skulle vilja vara en del
   i undret som sker
 När tillit byggs på nytt
   och försoning kan ske

Vägen dit
   tycks mig dock
   så skälvande skör

Om jag vågar mig på
   att gå den
är det nog i tanken på
att jag inte behöver vara
   själva lösningen
utan en del
   av ett större sammanhang
Likt pusselbiten som,
   hur svårplacerad den än tycks vara,
skulle saknas i helheten
   om den inte fanns där.

Och jag är inte ensam…
Vi är flera…

 

Under sju månader har jag gått en kurs i att medla i konflikter med Nonviolent Communication. Medlingsprogrammet, i regi av Friare Liv (http://www.friareliv.se/sv/), har varit förlagt under 4 tillfällen med tre kursdagar per gång. Därutöver har vi alla övat i två mindre grupper, en som träffats vid sex tillfällen och i en annan som övat varannan vecka i telefonkonferens.

I lördags, den 20 maj 2017, den sista kursdagens morgon läste jag upp den här dikten och spelade sången Si av den franska artisten ZAZ. Det var just den sången och erfarenheterna från medlingsprogrammet som inspirerade mig till att skriva dikten.

Sången finns på ZAZ hemsida:
https://www.zazofficial.com/en/music/

Samt på följande länk med engelsk text:
https://www.youtube.com/watch?v=2qWX9p6SXZo

DSC_1679

Körsbärsblom i Kungsträdgården, Stockholm

[1] Ett citat som jag fann i en tidning någon gång på 80-talet, sagt av någon vid namn Bell Wall

I have a dream… (In English)

I have a dream…
  said once a well known
   American politician
in his speech

I also have a dream…
   of contributing to
   the world I want to live in

I mourn over broken relationships
   over trust lost to distrust, to despair
   and over love turned into hatred

Someone has said
   that hatred is only
   love that has gone astray [1]  
And I so much want
   to tie together
   what is broken to a whole

I would like to be part of
   the miracle
When trust is restored
   and reconciliation can take place

The road there
   just seem to me
   so tremblingly frail

If I dare to walk
   this road
it will be in the awareness of
that I need not be
   the solution itself
only a part
   of a bigger picture
Like the piece in a puzzle
   seemingly difficult to place
Which would still be missed in the whole
   If absent

And I am not alone
We are many who share a dream
   of a better world

During seven months, I have attended a course in mediating in conflicts based on Nonviolent Communication. The mediation programme, organized by Friare Liv (http://www.friareliv.se/en/) has been held four times with three days in a row. In addition to that we have all practiced in two small groups, one that has met at six occasions and another that have practiced every two week in a telephone conference.

On Saturday, May 20, 2017, the morning of the last course day, I read this poem and played the song Si by the French artist ZAZ. It was this very song and the experiences from the mediation programme that inspired me to write the poem.

The song can be found at ZAZ official website:
https://www.zazofficial.com/en/music/

You may also find it here with English subtitles:
https://www.youtube.com/watch?v=2qWX9p6SXZo

DSC_1679
Cherry blossom in Kungsträdgården, Stockholm.

[1] A quotation I found in a Swedish newspaper in the 80’s by someone called Bell Wall

An afternoon in Stockholm

It seemed like an ordinary day. 
Until a stolen truck came rushing
  straight into the crowd of people.

How to comprehend what  precede 
  when a human being choose to kill?
What if we could all be close long before, 
  to be a friend to each and one of them 
  who need support. 
What if we then could prevent 
such a sadly choice that was made today.. 
Stockholm Town Hall, Photo from February 2017

Centralens Café

Liksom bara måste
   skriva
Minnen av resor,
   avfärder... ankomster

Visselpipan
   som föregår avgången,
Tåget som sätts igång
   med ett ryck

På väg
   mot okänt eller känt

Framtiden är
   alltid oviss
Livet självt
   är en resa

Café au lait och en muffins
Gemenskap för en stund
   med ett resande folk.

Bokstavsfotografier

Sommaren 2006 förde jag över en ansenlig mängd dikter från diverse anteckningsböcker till datorn, sorterade de jag gillade bäst i olika teman och skickade in min samling till tre förlag.

Att diktsamlingen inte gavs ut tog jag med ro. Det som var viktigt för mig var att jag faktiskt hade försökt. Nu tar jag saken i egna händer och kommer att publicera en dikt i veckan här på bloggen.

Vissa av dikterna hade idag blivit annorlunda, en och annan hade jag kanske inte ens skrivit. Så småningom hoppas jag hinna leta upp datum för när varje dikt skrevs. Den här första är skriven 2006 som en presentation av samlingen:

Bokstavsfotografier (Inledning)

Dikter…
… för att förmedla en känsla
eller för att själv göra sig av med en.
 
Vilken paradox egentligen,
att kunna släppa en känsla fri
   genom att fästa den på pappret.
En hälsning till framtiden,
   där jag läser mig tillbaka
   till det som var nu.

Jag omvandlar i ord
   det som berör mig,
möten med människor
   och de spår de lämnar inom mig
   av lycka och vänskap, oro och sorg.

Hemma, i lugnets trygga vrå
   eller mitt i folkvimlet,
kanske på en främmande plats
   någonstans,
   någon annan stans
mitt i världen,
   omvandlar jag till ord,
det mina sinnen
   just för stunden registrerar.
 
Färger, dofter, smaker,
   ljud och förnimmelser,
blir till ett
   Bokstavsfotografi
som bär upplevelsen med sig,
uppenbarar nuet
för att ge liv
   åt framtidens minnen.

Lycklig resa med SL

På väg från jobbet,
småspringer
  för att hinna med tunnelbanan.

Men redan på rulltrappans
  översta trappsteg hör jag
  tåget bromsa in.
Mina odds är små
  men jag springer ändå
bara för att få se
  hur dörrarna stängs och tåget sätts i rörelse.

Ändå springer jag vidare...
  söker förarens blick.

Tiden gör ett uppehåll
och jag känner mig sällsamt levande
  när han bromsar
  hela det långa tåget,

bara för att släppa på mig...

~*~

"Byrålådsdikt" från någon gång på 90-talet om en kväll jag hann med tåget 
från Fridhemsplan. På den tiden bodde jag på Ingarö och hann antagligen 
med en buss tack vare den vänliga tunnelbaneföraren. 
Dikten finns publicerad i boken 101 ord till vårt Stockholm

Mer info på:
http://101ord.se/

Vardagsmorgon

Min spänning inför
  nya semesteräventyr
har bytts till lugnet inför
  vardagslunken.
Det finns glädje att hämta
  i det vardagliga,
återkommande stunder
  av oväntad njutning.
Solens strålar värmer
  ännu lite till
när jag står i lä för vinden
  i busskuren
Och tonerna från
  Slussenmusikantens trumpet
förgyller i kapp med solen 
  min alldeles vanliga vardagsmorgon

20150909_082532
Slussen och musikanten


 Läs mer